Plaza Mayor 1, Oficina de Alcaldía, 32005 Ourense
692 069 096
democraciaourensana@ourense.gal

Partido Socialista, Bloque e tránsfugas pretenden paralizar en Ourense investimentos por un valor de 75 millóns de euros

Partido Socialista, Bloque e tránsfugas pretenden paralizar en Ourense investimentos por un valor de 75 millóns de euros

PSOE, BNGe tránsfugas pretende paralizar en Ourense inversións por un valor de 85 millóns de euros

Primeiro, votaron contra a modificación de crédito de máis de 62 millóns de euros, agora pretenden freala pola vía xudicial, sen ser quen de ofrecer unha alternativa de goberno a cidade de Ourense pola vía da moción de censura.

O Partido Socialista de Ourense, Bloque Nacionalista Galego e tránsfugas de D.O. pretenden paralizar no Concello de Ourense uns investimentos que se aproximan aos 75 millóns de euros, coa súa oposición a modificación de crédito de 62,60 millóns de euros, así como á modificación modificación urbanística que permitiría un investimento que supera os 12 millóns de euros, grazas a construción dun centro residencial para persoas da terceira idade no ino, no lugar que ocupaba a vella estación de autobuses.

Os membros da corporación destes dous partidos, socialistas e nacionalistas de Ourense, máis os tránsfugas de DO votaron, primeiro, contra a modificación de crédito de máis de 65 millóns de euros e, agora, pretenden freala pola vía xudicial, sen ser quen de ofrecer unha alternativa de goberno a cidade de Ourense, pola vía da moción de censura que lles presentou en bandexa o alcalde logo da someterse a unha moción de confianza.

O goberno municipal afronta con “absoluta tranquilidade” o anuncio realizado polo grupo do PSdeG-PSOE de Ourense á presentación dun recurso contencioso administrativo contra a modificación orzamentaria coa que o Concello pretende mobilizar 62,6 millóns de euros, procedentes do remanente de tesourería, non resultado do “aforro” como din reiteradamente estes concelleiros e concelleiras, senón da mala xestión dos recursos públicos por parte, entre outros, destes mesmos grupos políticos, e destinalos a investimentos en infraestruturas e servizos na cidade.

“Temos a tranquilidade absoluta de que o recurso non vai prosperar porque os informes xurídicos do Concello son suficientemente sólidos”, sostén o goberno local. Cremos que o PSOE equivócase”, conclúe.

Ao tempo, o grupo de goberno, critica a “mala fe” do partido socialista “que segue unha norma que é “Ourense, canto peor, mellor” e “fan o que sexa para que en Ourense non se faga nada”.

É por esta razón que se oporán a modificación de crédito, por tódalas vías posibles, pero tamén ao investimento privado para un centro residencial público de máis de 12 millóns de euros, que chegaría a ofertar 120 prazas para a atención de persoas maiores e suporía a creación de 110 postos de traballo na cidade.

E ao tempo que pretenden castigar á cidadanía bloqueando estes investimentos, 75 millóns de euros, nestes tempos de crise pola pandemia da COVID 19, paralizaron tamén a baixada do imposto de circulación (IVTM) a miles de ourensáns que teñen os seus vehículos empadroados neste concello, namentres, nos concellos máis próximos, onde estas organizacións gobernan, si rexen as taxas que a cidadanía ourensá lle negaron.

A actual recadación por este concepto tributario ronda os 5 millóns de euros. Coa rebaixa que pretendía o goberno municipal o Concello aforraría aos contribuíntes 2 millóns de euros anuais, e cada propietario de vehículo aforraría unha media duns 60 euros no recibo anual.

Tags: ,